VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA

Vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, asmeniniais tikslais siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, t. y. perkantis Bendrovės siūlomas paslaugas ir/ar prekes.

Sudaryta sutartimi Bendrovė įsipareigoja perduoti vartotojui prekes arba suteikti vartotojui paslaugas, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą.


Vartotojas turi teisę:

  1. savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes bei paslaugas;
  2. įsigyti tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;
  3. gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
  4. gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;
  5. kreiptis į Bendrovę dėl turimų klausimų Bendrovės el. p. info@ainava.lt, tel. +370 686 22532 (bendra informacija); tel. +370 610 11122 (kokybės klausimai), taip pat registruotu paštu Ainava, UAB buveinės adresu Pilaitės pr. 7, 05132, Vilnius.
  6. kreiptis į Bendrovę dėl pretenzijų, skundo dėl sutarties netinkamo vykdymo/nevykdymo el. p. info@ainava.lt arba registruotu paštu Ainava, UAB buveinės adresu Pilaitės pr. 7, 05132, Vilnius (atsakymas į pateiktą skundą/pretenziją pateikiamas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos).
  7. *kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;
  8. kt. įstatymais nustatytos teisės.

*Neišsprendus ginčo pagal Vartotojo teisių 6 punktą, ginčai dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo ne teisme nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, interneto svetainė www.vvtat.lt. Elektroniniu būdu prašymą galite pateikti per EGS platformą http://ec.europa.eu/odr/.

Meniu